O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Thuiszorgkruispunt Groot-Poperinge

Thuiszorgkruispunt Groot-Poperinge

Mijn moeder verblijft momenteel in het ziekenhuis na een val. Ik stel mij de vraag of het haar wel zal lukken om zonder extra hulp terug naar huis te gaan...

Mijn vader kreeg de diagnose dementie. We merken dat het thuis steeds moeilijker verloopt. Ik ben voortdurend ongerust en het wordt mij een beetje te veel...

Eén van onze thuisverpleegkundigen signaleerde een problematische thuissituatie. Waar kunnen we terecht met onze vragen?

Mijn badkamer is op de eerste verdieping, maar ik ben bang om de trap te nemen… Zou iemand mij wat tips kunnen geven?

Ik heb mij noodgedwongen inschreven op de wachtlijst van het woonzorgcentrum. Toch zou ik liever nog wat langer thuisblijven.

Sinds 1 oktober 2014 kunnen kwetsbare thuiswonende ouderen uit Groot-Poperinge en hun mantelzorgers terecht bij het ThuisZorgKruispunt. Dit project is een initiatief van Huize Proventier met als doel de oudere zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Tijdens een aantal huisbezoeken brengen we de wensen en noden van de cliënt en de mantelzorger in kaart. Aan de hand van die informatie stellen we, in samenwerking met de reeds aanwezige thuiszorgdiensten, een zorgplan op.

De taak van het ThuisZorgKruispunt bestaat er uit om de reeds aanwezige zorgverlening op elkaar af te stemmen en waar nodig informatie te verstrekken over bijkomende thuiszorgdiensten. Daarnaast bieden wij ook ergotherapie aan huis aan. Denk maar aan valpreventie, woningaanpassing, het aanbieden van hulpmiddelen, het begeleiden van activiteiten,…

Er worden op regelmatige basis overlegmomenten gepland, zodat we de thuissituatie gemakkelijk kunnen opvolgen.

We werken met een permanentie van 24/24, zodat we de oudere ook in crisissituaties onmiddellijk de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Deze dienstverlening is gratis.

 

 

Meer Info & bijlagen

Folder Thuiszorgkruispunt - Folder Thuiszorgkruispunt

Op deze pagina

Nuttige adressen