O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Nieuws>Oppompverbod blijft nog van kracht

Oppompverbod blijft nog van kracht

Verboden oppompen water uit onbevaarbare waterlopen

West-Vlaanderen wordt net als de afgelopen twee jaren getroffen door droogte. De waterpeilen in de waterlopen blijven heel laag. Daarom verlengde gouverneur Carl Decaluwé het huidige oppompverbod.

In twee situaties blijft beperkt oppompen wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Deze maatregel is nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt evenzeer een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee.

De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken. Bekijk het actuele overzicht op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Zuinig en efficiënt omgaan met water

Daarnaast wordt er gevraagd om spaarzaam om te gaan met water, onder meer bij:

  • het wassen van voertuigen
  • het (bij)vullen van zwembaden en vijvers
  • het reinigen van voetpaden, greppels, straten, ...
  • het besproeien van velden, grasperken, tuinen, ...
  • het besproeien van daken, gevels, tenten, sportterreinen, ...

Meer info op https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste

Meer Info & bijlagen

Besluit gouverneur - Besluit gouverneur
Bijlage bij besluit - Bijlage bij besluit

Terug naar nieuws