O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>LDC De Bres - 057 34 66 24>Onze visie

Onze visie

Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen

De werking van het lokale dienstencentrum is uitgebouwd, rekening houdend met de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen. Er wordt aandacht besteed aan de gebruikersgerichtheid, de continuïteit van de dienstverlening, de maatschappelijke aanvaardbaarheid, doeltreffend- en doelmatigheid. De werking is er op gericht het sociale netwerk verder uit te bouwen en de gebruikers te ondersteunen in hun dagelijkse leven.

Een open huis

Het lokale dienstencentrum is een open huis, waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, sociale, ideologische, filosofische of culturele achtergrond. Het is de ankerplaats waar we op alle vragen een antwoord willen vinden.
Het dienstencentrum streeft laagdrempeligheid na door de ruime openingsuren, het respecteren van ieders eigenheid en het organiseren van een permanent aanspreekpunt.

Dienstverlening

Belangrijk uitgangspunt van De Bres, is de integrale benadering van de persoon die beroep doet op het dienstencentrum. We spelen in op de nood aan sociaal contact, vorming, informatie en de vraag naar zinvolle vrijetijdsbesteding. We bieden tevens een aanbod aan thuiszorgdiensten om preventief te werken en te bereiken dat mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving en woning kunnen verblijven.
Het dienstencentrum probeert op iedere vraag en voor iedere behoefte een passend antwoord te geven via ofwel een eigen aanbod of door een gerichte doorverwijzing naar andere diensten waar eventueel een samenwerkingsakkoord mee wordt afgesloten.
De noden die worden vastgesteld worden gesignaleerd naar het beleid en het dienstencentrum formuleert suggesties om dit bij te schaven en de zorg aldus beter af te stemmen op de gebruikers.
De mindermobiele mensen worden aangespoord gebruik te maken van de vervoerdienst zodat ook zij maximaal gebruik kunnen maken van onze voorzieningen en dienstverlening.
Er worden kansen geschept en stimuli gegeven teneinde de zelfredzaamheid van de gebruikers te ontwikkelen en te optimaliseren.
De centrummedewerkers stimuleren iedere bezoeker om op zijn eigen manier te participeren aan de werking, lettend op zijn individuele mogelijkheden en de mogelijkheden van het dienstencentrum.
Zij hanteren hierbij hedendaagse en aangepaste methodieken, rekening houdend met de hedendaagse evoluties, en ze evalueren op regelmatige tijdstippen de missie, de visie en de concrete uitwerking ervan teneinde na te gaan of de doelstellingen worden bereikt.
De vele contacten met de gebruikers en de aldus verkregen, soms heel persoonlijke informatie, noopt het dienstencentrum ertoe strikt te waken over de privacy van de gebruikers en heel discreet om te gaan met informatie.
Het dienstencentrum garandeert aan de gebruikers en vrijwilligers inspraak. Dit gebeurt doorheen de contacten tijdens de activiteiten en de dienstverlening, maar ook meer geformaliseerd tijdens de bijeenkomsten van de centrumraad waarvan zowel gebruikers, vrijwilligers als professionele medewerkers van het dienstencentrum deel uitmaken.

Vrijwilligers

De vrijwilligers vormen één van de basispeilers van het centrum. Door hun inzet worden allerlei activiteiten mogelijk gemaakt. Zij zijn niet enkel het middel om de werking van het dienstencentrum uit te bouwen, maar het vrijwilligerswerk wordt ook beschouwd als een doel omdat deze mensen door hun inzet opnieuw een zinvolle tijdsbesteding vinden en de kansen krijgen om zich verder te ontplooien.

 

Op deze pagina