O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Sociaal Huis - 057 33 33 00>Welzijnsdienst >Wilsverklaring euthanasie

Wilsverklaring euthanasie

In deze schriftelijke verklaring geef je je wil te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte
 • dat je niet meer bij bewustzijn bent
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is

Deze regeling is opgenomen in de wet van 28 mei 2002 (Belgisch Staatsblad op 22 juni 2002)

 

Voorwaarden


De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
 2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam, meerderjarig of ontvoogd zijn.
 3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
 4. In de verklaring mogen ook één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht.
 5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn. Let erop dat een huisarts wel getuige mag zijn maar geen vertrouwenspersoon.
 6. De verklaring vervalt na 5 jaar. De verklaring kan ingetrokken, herzien of vernieuwd worden.

De documenten om in te vullen kan je afhalen bij de dienst welzijn in het Sociaal Huis (Veurnestraat 22) of hierna downloaden.

Let op! De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden.
De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken.

 

Aanvragen


Wie?

Je komt persoonlijk met de ingevulde en ondertekende documenten naar de dienst Welzijn in het Sociaal Huis.

Is iemand fysiek niet in staat om de verklaring zelf op te stellen en te tekenen, dan kan hij/zij een meerderjarig persoon aanwijzen die zijn/haar verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Deze persoon moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Wanneer?

De dienst Welzijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u.

hoe?

De ambtenaar van de dienst Welzijn zal de verklaring invoeren in een centrale databank. Deze databank wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Vooraleer de ambtenaar de aanvraag kan invoeren, controleert hij/zij eerst de identiteit van de aanvrager en of alle gegevens op een correcte manier zijn ingevuld.

Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • indien van toepassing de identiteitskaart van de opsteller indien de aanvragen fysiek niet in staat is om zelf de verklaring op te stellen
 • het ingevulde aanvraagformulier ‘Wilsverklaring euthanasie’

Kosten 

Deze dienstverlening is gratis.

 

Meer Info & bijlagen

FORM Wilsverklaring euthanasie - FORM Wilsverklaring euthanasie

Foto's

Op deze pagina