O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Sociaal Huis - 057 33 33 00>Welzijnsdienst >Personen met een beperking>Mantelzorgpremie

Mantelzorgpremie

Wat?

 • Mantelzorg is de vrijwillige, onbezoldigde dagelijkse zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of bejaarde persoon die langdurig zorgbehoevend is.
 • De mantelzorger is de partner of een gezins- of familielid of een vriend of kennis bij wie de zorgbehoevende inwoont.
 • De zorgbehoevende is door ziekte, handicap, ongeval of gevorderde leeftijd niet meer in staat zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten.

Premie

 • Vanaf 1 januari 2012 kent de stad een premie toe aan mantelzorgers van Poperinge die één of meer zorgbehoevende inwonende personen op permanente en voortdurende wijze thuis verzorgen. 
 • De mantelzorgpremie bedraagt 125 euro per jaar en wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de mantelzorger.
 • Per zorgbehoevende wordt slechts één premie uitbetaald.
 • Een mantelzorger die meer dan één zorgbehoevende verzorgt, kan per zorgbehoevende een premie bekomen.
 • De uitbetaling gebeurt op het einde van het jaar waarin de thuiszorg plaats heeft gehad a rato van het aantal maanden verzorging.

Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon

 1. De zorgbehoevende(n) en wie instaat voor de verzorging, dienen op hetzelfde adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister in Poperinge ingeschreven te zijn en er effectief wonen.
   
 2. De zorgbehoevende dient effectief bij de zorgverlener in te wonen en dagelijks in het thuismilieu verzorgd te worden. De zorgbehoevende die dagbesteding volgt in een erkende instelling, komt ook in aanmerking.
   
 3. De zorgbehoevende dient op de datum van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben.
   
 4. De zorgbehoevende heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 12 punten, overeenstemmend met een ongeschiktheid van tenminste 80 procent. Dit wordt bewezen door voorlegging van het algemeen attest van de Federale Overheidsdienst sociale zekerheid.
   
 5. De zorgbehoevende geniet een tegemoetkoming voor personen met een beperking (integratietegemoetkoming) of hulp aan bejaarden van de Federale Overheidsdienst sociale zekerheid. Dit wordt eveneens bewezen door voorlegging van een attest.

Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger

 • De mantelzorger dient op permanente en voortdurende wijze daadwerkelijk en dagelijks, maar onbezoldigd, voor een kwalitatieve thuiszorg in te staan.
 • De mantelzorger moet ten minste 18 jaar zijn.

Hoe aanvragen?

 • De mantelzorger dient een aanvraag in bij het loket Welzijn in het Sociaal Huis. Dit wordt gedaan aan de hand van het aanvraagformulier onderaan deze pagina, met bijvoeging van de gevraagde bewijsstukken.
 • De aanvraag moet in de loop van het werkjaar ingediend worden, uiterlijk tegen 5 december.
 • De aanvraag moet slechts eenmalig worden ingediend en wordt ieder jaar administratief herzien en aangepast aan de reële situatie. De aanvrager moet ieder jaar op verzoek het bewijs leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.


Vakantietoelage langdurig zieken niet meer toegekend

De gemeentelijke sociale premies moeten dienen voor de erkenning en maatschappelijke waardering van personen die zich inzetten om zorgbehoevende personen ondersteuning in het thuismilieu te bieden. Vanuit deze visie werd de mantelzorgpremie voorzien, maar wordt de vakantietoelage voor langdurig zieken en personen met een handicap vanaf 1 januari 2012 niet meer toegekend.

 

Meer Info & bijlagen

Aanvraagformulier Mantalzorgpremie - Aanvraagformulier Mantalzorgpremie

Foto's

Fotoalbums

Fotoalbum Dag van de mantelzorger

Dag van de mantelzorger 20.06.2012

17 fotos

Op deze pagina

Aanverwante Info