O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Sociaal Huis - 057 33 33 00>Welzijnsdienst >Personen met een beperking>Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Wat?

Dit werd vroeger Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden genaamd. Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt toegekend aan de persoon met een beperking van 65 jaar of ouder die, vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft.

Berekening?

  • Bij de berekening van het zorgbudget wordt er rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de persoon met een beperking, alsook van de persoon met wie de persoon met een beperking een huishouden vormt: pensioen (90%), kadastraal inkomen, beroepsinkomsten, verkopen/schenkingen in de laatste 10 jaar, spaargelden,...
  • Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op deze bestaansmiddelen: 10% van het pensioen, kinderbijslagen, onderhoudsgeld,...

Voorwaarden om in aanmerking te komen?

  • 65 jaar zijn of ouder.
  • Gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
  • Eén van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd.

OPGELET, meldingplicht!

Wil je vermijden dat de Zorgkas geld terugvordert, dan meld je tijdig wijzigingen burgelijke staat, gezinssamenstelling, wijziging in het inkomen (minstens 10 %),... Let steeds op met verkopen/schenkingen van onroerend of roerend goed, want dit zou ervoor kunnen zorgen dat je je tegemoetkoming verliest. Informeer eerst vooraleer te handelen of zoals men wel eens zegt 'bezint eer ge begint'.

Aanvragen

  • Een aanvraag kan je zelf doen via de website van Vlaanderen.be via je identiteitskaart. Hiervoor heb je een kaartlezer en PIN-code van je identiteitskaart nodig.

Hulp nodig?

Dan kan je terecht bij: 

  • jouw ziekenfonds, 
  • de dienst welzijn, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge (zitdag van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u) o

Breng bij je bezoek steeds je identiteitskaart, je pincode van je identiteitskaart en desgevallend ook het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing, bankuittreksels met de vermelding van je pensioen (binnen- en buitenlands) en het laatste aanslagbiljet personenbelasting mee. Indien je al een dossier hebt bij de Zorgkas, breng dan je laatste berekeningsdocumenten van je tegemoetkoming mee.

Om je registratie wat vlotter te laten verlopen, vragen wij je onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen en mee te nemen. Wij adviseren je eerst contact op te nemen met je huisarts en samen met hem de rubriek gezondheid (medisch luik) in te vullen. Als je al een dossier hebt bij de Zorgkas, neem dan ook je attest met je punten mee. Zo kan je huidige situatie met je vorige worden vergeleken.

 

Meer Info & bijlagen

Flyer Zorgbudget ouderen zorgnood - Flyer Zorgbudget ouderen zorgnood

Op deze pagina

Aanverwante Info