O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Sociaal Huis - 057 33 33 00>Welzijnsdienst >Personen met een beperking>Sociaal tarief telefoon/GSM/internet

Sociaal tarief telefoon/GSM/internet

Wat?

Personen met een beperking en 65-plussers met een laag inkomen hebben recht  op een lager tarief. Dit geldt niet alleen bij vaste operatoren (Belgacom, Telenet,…), maar ook bij mobiele operatoren (Orange, Proximus,…).

Wie komt in aanmerking ?

Om van het sociale telefoontarief te kunnen genieten, moet je tot een van volgende vijf categorieën behoren en aan de voorwaarden voldoen:

1. Personen ouder dan 65 jaar:

 • moeten alleen wonen of samenwonen met één of meerdere personen van minstens 60 jaar;
 • kunnen ook samenwonen met kinderen of kleinkinderen, als die laatsten wees zijn die beide ouders hebben verloren of bij gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd;
 • hebben een jaarlijks belastbaar gezinsinkomen van niet meer dan 18.730,66 euro, vermeerderd met een bedrag van 3.467,55 euro per persoon ten laste. (index 01.09.2017).

2. Personen ouder dan 18 jaar met een beperking van meer dan 66%:

 • moeten alleen wonen of samenwonen, hetzij met ten hoogste twee personen, hetzij met bloed- of aanverwanten van de eerste of de tweede graad.
 • hebben een jaarlijks belastbaar gezinsinkomen van niet meer dan 18.730,66 euro, vermeerderd met een bedrag van 3.467,55 euro per persoon ten laste (index  01.09.2017).

3. Personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen.

4. Gehoorgestoorden of personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd.

Ouders of grootouders, die houder zijn van een telefoonaansluiting, kunnen ook van het sociale telefoontarief genieten indien hun kind of kleinkind dat bij hen inwoont gehoorgestoorde is of een laryngectomie heeft ondergaan.

5. Militaire oorlogsblinden. 

Hoe aanvragen ?

Je richt een aanvraag naar je telefoonmaatschappij (aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina).

Wat later ontvang je een brief (met formulier) van het BIPT met de vraag een aantal bewijsstukken op te sturen. Volgende documenten stuur je samen met het ondertekende formulier op naar het BIPT :

Je bent 65-plusser:

 • Attest gezinssamenstelling (afgeleverd door de dienst Welzijn) EN
 • Personenbelasting (laatst ontvangen van de FOD Financiën) OF
 • Attest inkomensgarantie voor ouderen

Je bent jonger dan 65 jaar:

 • Attest gezinssamenstelling (afgeleverd door de dienst Welzijn) EN
 • Personenbelasting (laatst ontvangen van de FOD Financiën) OF
 • Attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten OF
 • Attest Mutualiteit met vermelding van een invaliditeit van ten minste 66 %

De dienst Welzijn is steeds bereid om je te helpen met de aanvraag. Je hoeft enkel het officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid of de mutualiteit en je laatst ontvangen personenbelasting mee te brengen.

 

Meer Info & bijlagen

FORM Aanvraag Sociaal tarief TELEFOON - FORM Aanvraag Sociaal tarief TELEFOON

Foto's

Op deze pagina

Aanverwante Info