O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Sociaal Huis - 057 33 33 00>Andere sociale dienstverleners

Andere sociale dienstverleners

In de welzijns- en sociale sector zijn heel wat diensten en organisaties actief, zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal.  Het is niet eenvoudig om snel de juiste dienst terug te vinden.  De medewerkers van het sociaal huis staan voor U ter beschikking en kunnen U helpen bij het vinden naar de juiste dienstverlener voor uw vraag naar informatie of uw problematiek.  Aarzel niet hen te contacteren.  Onder deze rubriek vindt U een overzicht van de belangrijkste dienstverleners op het vlak van welzijn en zorg, die actief zijn in Poperinge (of de Poperingse regio bedienen).  Ze zijn gerangschikt volgens thema:

  • Kinderen en jongeren
  • Gezin en samenleving
  • Ouderen
  • Personen met een handicap
  • Gezondheid
  • Gelijke kansen

 U vindt nog meer organisaties terug op de volledige sociale kaart van de provincie West-Vlaanderen (klik hier)

 

Kinderen en jongeren

Bijzondere jeugdzorg / alternatieve strafmaatreg 
Agentschap Jongerenwelzijn 
De Loods 
De Walhoeve 
DIVAM 
HDO 
Moderator – forum voor herstelrecht en bemiddeling, Ieper 
Vereniging Ons Tehuis  
Vondels - beschermd wonen 
Gezondheid 
Bednet, synchroon internetonderwijs 
Preventie 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
Druglijn 
Drugpunt 
Kompas, begeleiding en behandeling van druggebruikers 
Preventiedienst lokale politie  
VAD, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 
WatWat 

Gezin en samenleving

Alimentatie 
DAVO, Dienst voor Alimentatievordering 
Arbeidsrecht / vakbonden 
ABVV 
ACLVB 
ACV 
Liantis 
Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers 
Gezinsondersteuning, pleeggezin, adoptie 
Gents Adoptiecentrum 
Kind en Gezin 
Pleegzorg Vlaanderen 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
Gezinszorg 
Bond Moyson West-Vlaanderen 
Familiehulp  
Familiezorg West-Vlaanderen 
Solidariteit voor het Gezin 
Vlaams Neutraal Ziekenfonds 
Huisvesting 
Habito Woonwinkel 
Huurdersbond  
Vlaams Woningfonds  
(Sociale) tewerkstelling / vorming 
Agentschap voor Integratie en Inburgering 
Centrum voor Basiseducatie 
Sowepo 
VDAB  
Werkperspectief 
Werkwinkel 
Welzijnswerk 
Albatros 
CAW  
De Kringwinkel 
De Wervel 
deSOM vzw 
Dyzo 

Ouderen

Ouderenzorg 
Onze Lieve Vrouw Gasthuis 
Rode Kruis 
Seniorenraad 
Thuiszorgwinkel 
Pensioenen 
CM pensionering 
Federale Pensioendienst 
Thuiszorg 
Dienst voor oppashulp 
Kenniscentrum Woningaanpassing 
Samana 
Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijnsgezondheidszorg 
Vrijwilligerswerk 

Personen met een handicap

Ondersteuning van personen met een handicap 
Braille-liga 
Speelpleinwerking Fantastiek 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
Westhoek Vrije tijd Anders 
Zorg voor personen met een handicap 
De Lovie 
Het Havenhuis 
Matthijs vzw 
Vondels 

Gezondheid

Begeleiding bij sterven / euthanasie 
LEIFlijn  
Recht op waardig sterven 
Rouwzorg Vlaanderen 
Geestelijke gezondheidszorg 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Crisishulp 
de Mens.nu 
Psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart  
Psychiatrische Thuiszorg 
Tele-onthaal West-Vlaanderen 
Gezondheidsopvoeding 
Logo Midden West-Vlaanderen 
Mutualititeiten/centra voor algemeen welzijnswerk 
Bond Moyson 
Christelijke Mutualiteit 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
Liberale Mutualiteit 
Onafhankelijk Ziekenfonds 
Unizo 
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 
Jan Ypermanziekenhuis 
Zelfhulpgroepen / ondersteuning bij ziekte 
Al-Anon 
Alzheimerliga 
Anonieme Alcoholisten 
Autisme Centraal 
Baluchon Alzheimer 
Belgische stottervereniging 
Belgische Vereniging voor Verlamden 
Brailleliga 
Con Tempo  
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging 
Diabetes Liga 
Epilepsie Liga 
Kankerinfo 
Kom op tegen kanker 
Moeders voor Vrede 
MS liga  
Ons Zorgnetwerk  
Stichting brandwonden 
Thuisbegeleiding voor personen met autisme 
Trefpunt Zelfhulp 
Vereniging voor adoptiekind en gezin 
Vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen 
Werkgroep Verder  

Gelijke kansen

Gender en seksuele voorkeur 
Lumi 
Ouderschap / abortus 
Abortuscentra 
Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes 
Werk 
Diversiteitsbeleid, ook op de werkvloer 

Op deze pagina