O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Thuiszorgkruispunt Groot-Poperinge>Hoe gaat het TZK te werk?

Hoe gaat het TZK te werk?

We doorlopen een traject dat bestaat uit een aantal stappen.

Tijdens de intake bij de oudere thuis wordt de cliënt geïnformeerd over de doelstellingen van het project, de taken van de medewerkers en het verloop van het traject. Op dat moment gaan we ook na of de oudere wel voldoet aan de inclusiecriteria. Ten slotte wordt er ook een informed consent getekend.

Daarna wordt er een woonzorgaudit uitgevoerd, waarbij we aan de hand van een aantal gevalideerde testinstrumenten een inschatting maken van de kwetsbaarheid van de oudere, diens woonsituatie en de draagkracht van de mantelzorger.

We vertrekken vanuit dit kwetsbaarheidsprofiel om een woonzorgplan op te stellen. We doen dit tijdens een multidisciplinair overleg met de andere aanwezige woonzorgactoren. Hierbij is zeker ook de huisarts een broodnodige partner.

Daarna wordt de woonzorg op maat opgestart, waarbij het ThuisZorgKruispunt de samenwerking tussen de voor de oudere gekende en eventueel ook nieuwe zorgactoren gaat coördineren. Heel belangrijk hierbij is dat we de oudere wel wegwijs maken in de sociale kaart, maar dat we de keuzevrijheid wel volledig bij de oudere zelf leggen. Het komt er dus op aan om de regierol van de oudere en de mantelzorger streng te bewaken en ook te versterken.

Indien nodig bieden we ook ergotherapie aan huis aan. Denk in dit kader maar aan valpreventie, woningaanpassing (in samenwerking met woonwinkel Habito), het aanbieden van hulpmiddelen, het begeleiden van activiteiten,…

Belangrijk is dat we doorheen dit traject ook de mantelzorger de nodige ondersteuning bieden. Dit doen we door het ontwikkelen van een lokaal steunpunt voor mantelzorgers met als doel het krijgen van erkenning en het leren uit elkaars verhaal. Daarnaast bieden we ook specifieke ondersteuning aan mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie.

Ten slotte is het interessant om weten dat we met een permanentie van 24/24 werken, zodat we de oudere ook in crisissituaties onmiddellijk de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Eenmaal de woonzorg opgestart is, blijven we de oudere steeds opvolgen door intermediaire huisbezoeken, door de meetinstrumenten opnieuw af te nemen en door blijvend te overleggen met de betrokken woonzorgactoren.

We raden de oudere aan om minstens 12 maanden in het project te blijven. Beslist men om uit te stappen, dan wordt de nazorg gestart. Concreet betekent dit dat we nog een aantal contactmomenten organiseren om na te gaan hoe het met de oudere gaat.

 

Op deze pagina