O.C.M.W.
Veurnestraat 22 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 33 00
Fax: 057 33 90 39
Ocmw Poperinge Ocmw Poperinge
U bent hier: Home>Sociaal Huis - 057 33 33 00>Sociale dienstverlening >FinanciŽle hulp>Leefloon

Leefloon

Voor wie zelf geen inkomsten heeft, deze niet zelf kan verdienen, geen recht heeft op een sociale uitkering en op geen andere manier in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Voorwaarden:

1. Nationaliteit

U bent
- een Belg (om leefloon in Poperinge te ontvangen dient u in Poperinge gedomicilieerd te zijn en te verblijven)
- of een staatloze
- of een erkend vluchteling
- of een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover u onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
- of een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

2. Leeftijd

U bent:
- minstens 18 jaar oud
- of jonger dan 18 jaar oud en:
   - u bent ontvoogd door huwelijk;
   - of u bent zwanger;
   - of u hebt kinderen ten laste.

3. Verblijfsplaats

U verblijft gewoonlijk en permanent in Poperinge.

4. Inkomsten

U hebt onvoldoende inkomsten en u bent niet in staat er zelf te verwerven.
Indien uw inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

5. Werkbereidheid

U bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of bilijkheidsredenen niet mogelijk is.

6. Andere uitkeringen

- U bent bereid uw rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bv.: werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, enz.).
- Het OCMW kan ook eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, uw kinderen, u echtgenoot, uw ex-echtgenoot, de adoptant, of de geadopteerde.

Aanvragen:

Indien u zich niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Bij uw aanvraag brengt u best volgende documenten zeker mee (niet alle documenten zijn op iedereen van toepassing):
- eventuele sollicitatiebewijzen
- eventuele medische attesten
- bewijs van inschrijving bij de VDAB
- overzicht maandelijkse inkomsten (loonstrookje, uitkering werkloosheid, uitkering mutualiteit,...)
- overzicht maandelijkse uitgaven
- eventuele inkomstenbewijzen van andere leden van het gezin
- aanslagbiljet van de belastingen
- Voor studenten: inschrijvingsbewijs in school.
-...

Een dakloze die een huisvesting vindt, kan éénmalig een bijkomend bedrag krijgen.

Wie recht heeft op een leefloon maakt ook aanspraak op een aantal voordelen.  Vraag ernaar bij uw maatschappelijk werker.

 

Op deze pagina